Szakerületeink

kölcsön

Követelések, adósságok behajtása

Ügyfeleink ránk bízhatják jogi képviseletüket végrehajtási, fizetési meghagyásos és felszámolási eljárásban. Az eljárás teljes dokumentációját irodánk intézi, így az ügyvédi felszólító levelet és egyéb hivatalos iratokat is irodánk állítja ki.

büntetőjog

Büntetőjog

Képviseljük a bűncselekmények sértettjeit a teljes büntetőeljárás során, közreműködünk az esetleges kártérítési igény vagy polgári jogi igény érvényesítésében, valamint a közvetítői eljárásban is, legyen szó büntetőeljárásról vagy polgári perről. Ellátjuk ügyfeleink jogi védelmét a büntetőeljárások nyomozati, ügyészi és bírósági szakaszában.

csődjog

Csődjog

Közreműködünk a nehéz helyzetben lévő cégek csőd iránti kérelmének elkészítésében és a reorganizáció lehetőségének megvalósításában. Vállaljuk a csődfigyelést, a hitelezői igények határidőben történő bejelentését, a felszámolási eljárás során a hitelezők érdekében létrehozandó választmányi képviseletet, továbbá a tulajdonosok döntése alapján végelszámolóként történő kijelölés esetén a cég megszüntetését a vonatkozó jogi előírások figyelembevételével.

ingatlanjog

Ingatlanjog

Ügyfeleink részére elkészítjük az ingatlanok adásvételi szerződését, és vállaljuk az ingatlanhoz kötődő egyéb dokumentumok – haszonélvezeti jog alapítása, bérleti-, használati szerződések, opciós szerződések – elkészítését és ellenjegyzését is. Továbbá ellátjuk a szükséges képviseletet és feladatokat az illetékes földhivatal, valamint az illetékhivatal előtt az ingatlannyilvántartási eljárás során, ezen túlmenően pedig átvállaljuk a kapcsolódó adó-, pénzügyi-, hatósági tanácsadást és ügyintézést. Német és szlovák nyelven is készítünk okiratokat, és nemzetközi ingatlanközvetítésben is ügyfeleink rendelkezésére állunk.

családjog

Családjog

Családjog Segítünk ügyfeleinknek a házasság felbontásával és a vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben az egyezségi tárgyalások lefolytatásában, mely folyamatok teljes adminisztrációt irodánk intézi. Az alábbi ügyekben képviseljük ügyfeleinket:

 • házassági bontóperek
 • apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek
 • vagyonmegosztással kapcsolatos perek
 • tartási szerződések
 • örökösödési ügyek.

családjog

Munkajog

Elkészítjük és véleményezzük a munkaszerződéseket, a munkajogi vonatkozású egyéb dokumentumokat, továbbá közreműködünk a munkajogi felelősséggel, illetve a munkaszerződés megszűnésével kapcsolatos jogviták peren kívüli megegyezéssel történő rendezésében, illetve képviseljük ügyfeleinket a munkaügyi peres eljárások során. Az alábbiakban állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • munkaviszonnyal, közalkalmazotti-, köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos általános munkajogi tanácsadás
 • munkaviszony, közalkalmazotti-, köztisztviselői jogviszony létrehozásához és megszüntetéséhez szükséges információkkal kapcsolatos tanácsadás
 • munkaszerződések elkészítése
 • munkaszerződések jogszabályváltozás folytán szükséges aktualizálása
 • képviselet munkaügyi közalkalmazotti-, köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákban és peres eljárásokban
 • munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése
 • felmondással, kártérítéssel, leltárhiánnyal és egyéb munkajogi problémákkal
 • kapcsolatos jogi tanácsadás
 • csoportos létszámcsökkentéshez kapcsolódó tanácsadás, illetve lebonyolítás.

Polgári jog

A magánjog szinte minden területén végzünk jogi tanácsadást és jogi ügyintézést. Vállaljuk megállapodások, szerződések és kiegészítő dokumentumok elkészítését, jogviták esetén a peren kívüli megegyezést szolgáló egyeztetések megszervezését és lefolytatását, továbbá a bíróságok, illetve más hatóságok előtt a peres és nemperes eljárásokban történő képviseletet. Az alábbiakban tudunk szakmai segítséget nyújtani:

 • kártérítési eljárások, vagyoni és nem vagyoni kár
 • orvosi műhibák, egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek
 • biztosítási ügyek
 • társadalom- és nyugdíjbiztosítási ügyek
 • balesettel és üzemi balesettel kapcsolatos ügyek
 • egészségi állapottal és munkaképességgel kapcsolatos ügyek
 • ingatlannal kapcsolatos ügyek
 • építkezéssel kapcsolatos ügyek
 • társasházzal kapcsolatos ügyek
 • öröklési joggal kapcsolatos ügyek
 • fogyasztóvédelem, termékfelelősség
 • oktatással kapcsolatos ügyek
 • szerzői jog, sajtóhelyreigazítás
 • reklám, média
 • agrárjog, környezetvédelem, állatvédelem
 • bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti perek
 • személyhez fűződő jogok megsértésével okozott kár megtérítése iránti perek.
Közigazgatás

Képviselet közigazgatási eljárásban

Szakértői tevékenységet végzünk az államigazgatási szervek és önkormányzatok gazdálkodásával, adózásával és költségvetési elszámolásával kapcsolatban, továbbá ellátjuk ügyfeleink képviseletét az államigazgatási szervek, illetve a hatóságok előtt. Az alábbi ügyekben fordulhatnak hozzánk bizalommal:

 • ingatlannyilvántartási eljárások
 • szabálysértési ügyek
 • kisajátítási ügyek
 • illetékügyek
 • ügyfélképviselet egyéb államigazgatási eljárásban.

ügyvéd

Állandó, komplex képviselet

Állandó megbízás esetén ügyfeleink részére folyamatos, teljes körű jogi tanácsadás keretében minden felmerülő jogi kérdés megoldásában segítünk a mindennapi ügyvitel során felmerülő szerződések megszerkesztésétől az egyéb szakértői közreműködést igénylő problémák megoldásáig – minden szükséges területen és fórum előtt.

Nagy múltú ügyvédi iroda Mosonmagyaróváron

Magasan képzett munkatársaink több mint 800 projektet vittek sikerre irodánk több, mint 10 éves fennállása alatt.

ELÉGEDETT ÜGYFELEINK

Margit Kórház
partner
Magyarország Szolgáltatásban a Biztonságért
Egyesíttett Szent István és Szent László Korház - Rendelőintézet