Költségvetési csalás

költségvetési csalás

Btk. 396. § (1) Aki


a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,


b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy

Állatkínzás

állatkínzás

A Btk. 244. § (1) bekezdés szerint, aki


a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,


b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,


vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás

adatvédelem

A Btk. 375. § (1) bekezdés szerint

aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hamis magánokirat felhasználása

szerződés

A Btk. 345. § szerint


Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Gyermekpornográfia

gyermekpornó

A Btk. 204. § (1) bekezdés szerint 

aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt    

a) megszerez vagy tart, bűntett miatt egy évtől öt évig,

b) kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, bűntett miatt két évtől nyolc évig,

c) készít, forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.